FAQ

Da li PhoneChip remeti rad telefona ili Wi-Fi rutera?

Ne. PhoneChip se ponaša kao filter – on uravnotežuje vrtložna (torziona) elektromagnetna polja koja izazivaju stresnu reakciju našeg tela. Kada nema stresne reakcija tela, nema ni bioloških posledica po tvoje zdravlje.

Tvoj uređaj funkcioniše bez smetnji, a tvoj organizam je bezbedan od štetnih uticaja. Takođe, ne slabi ni bateriju telefona. Ne radi na principu "Faradejevog kaveza", pa telefon nema potrebe da pojačava signal sa baznom stanicom, a samim tim i zračenje - što bi bilo jako kontraproduktivno. 

Da li se PhoneChip može ponovo postaviti na drugi uređaj?

Kada se jednom postavi na uređaj, teško se skida i mogu se njegovi slojevi razdvojiti i oštetiti. Ukoliko odlepljen PhoneChip pokušaš ponovo da postaviš na drugi uređaj, neće prijanjati potpuno i verovatno neće imati sve slojeve, jer će ti možda neki od slojeva ostati na starom uređaju.

Naša je preporuka da jednom postavljen čip ne skidaš sa tog uređaja, jer tada ne može da pruža potpunu zaštitu. Kada kupuješ novi uređaj, postavi novi PhoneChip. 

Da li je moguće da se ispolji neka vrsta nekompatibilnosti sa PhoneChip-om? I, ako je moguće, šta preduzeti?

Kod nekih osoba se razvije zavisnost od elektromagnetnog zračenja (najčešće se javlja kod dece i adolescenata). U teškim slučajevima reakcije mogu biti vrlo burne i može ti se učiniti da je u pitanju netolerantnost na zaštitu i njeno neprihvatanje.

Ovo su zaista vrlo retki slučajevi, ali ako do toga dođe, potrebno je primeniti postupno privikavanje na zaštitno dejstvo PhoneChip-a. Pošto je PhoneChip zalepljen na telefon, ne preporučuje se njegovo skidanje da se ne bi oštetio. Postupnom upotrebom telefona postiže se navikavanje na zaštitno dejstvo. 

Napominjemo da je ovo zaista jako retko i uvek je potrebno samo strpljenje i postepeno navikavanje na zaštitu. 

Ne postoje negativni efekti PhoneChip-a.

Da li je, na samom početku upotrebe, moguće osetiti pogoršanje stanja?

Da, može se desiti da na kratko osetiš pojačanu nervozu i napetost, ako je tvoj organizam već naviknut na izloženost elektromagnetnim talasima.

Ovo naročito važi za osobe koje su zavisne od elektrosmoga. 

Da li je potrebno staviti po jedan PhoneChip na svaki izvor zračenja?

Da, to je najpreporučljivije. Najbolji efekat se postiže ako imaš PhoneChip na telefonu, tabletu, ruteru, bežičnim naglavnim slušalicama, baby alarmu ili laptopu – na taj način neutrališeš štetne efekte zračenja tih uređaja. Jedino se na laptop postavlja po 2 PhoneChip-a, dok na sve ostale navedene uređaje po 1 komad. 

Kako i gde postaviti PhoneChip?

PhoneChip će najbolje delovati ako je što bliže izvoru zračenja. On ne remeti rad uređaja, lako se postavlja za njegovu površinu i vizualno prati izgled (vrlo je tanka okrugla metalna pločica, a prečnika je 25mm).

Postavka na telefon i tablet - Ukoliko imaš masku, skini je sa tableta ili telefona. Odlepi zaštitnu foliju sa poleđine PhoneChip-a i postavi ga na pozadinu tvog telefona/tableta sa kojeg si prethodno uklonio prljavštinu (dezinfekcionim sredstvom i krpicom). PhoneChip treba da bude postavljen otprilike na sredinu poleđine telefona/tableta, ali neće biti greška ni ako ga postaviš malo dole ili gore. Stavi nazad masku na telefon/tablet (ako je imaš).  

Postavka na ruter - Potrebno je postaviti ga otprilike na sredinu wi-fi rutera na mesto koje ima glatku podlogu.

Postavka na laptop - Jedino se na laptop postavlja 2 PhoneChip-a. Postavlja se po jedan na donji desni i donji levi ugao na mestu gde držimo ruke kada radimo na laptopu.

Postavka na baby alarm - Postavljamo jedan phoneChip na jedinicu koja ide blizu bebe.

Postavka na naglavne bežične slušalice - Dovoljno je postaviti jedan PhoneChip sa jedne strane gde se nalazi elektronika (na toj strani su dugmići, LED diode i mesto za punjenje). PhoneChip je dovoljno tanak da ga nećeš ni primećivati, prijanja na slušalice i zaboravićeš i da je tu. 

 

U kojem radijusu deluje PhoneChip zaštita?

Veličina uređaja utiče na stepen delovanja i efikasnost. Vibracije mineralne mešavine su pojačane spiralama. Što je više minerala i što je veća spirala, to je veći radijus njegovog delovanja.

Postoje uređaji koji služe za zaštitu prostora od svih EM zračenja koja nas okružuju i oni su daleko veći od PhoneChip-a. 

PhoneChip se stavlja direktno na uređaje koje najviše koristimo i koji su najbliži našem telu (telefon, ruter, tablet, laptop, bežične naglavne slušalice, baby alarmi,...). Iz praktičnih razloga je manjih dimenzija. Deluje na sam izvor zračenja uređaja u njegovom bliskom polju.

Postoje i uređaji za ličnu zaštitu koju nosiš svuda sa sobom i oni štite od okolnih EM zračenja na koje ne možemo imati uticaj (bazne stanice, trafostanice, tuđi Wi-Fi ruteri, dalekovodi,...).  

RayGuard 5G proizvode za ličnu i prostornu zaštitu možeš videti na našem sajtu: www.swisstec.rs 

PhoneChip je isto baziran na RayGuard tehnologiji.

 

Da li PhoneChip ima rok trajanja?

Proizvođač daje garanciju na efikasnost zaštite od 5 godina. Preporuka je da kada menjaš telefon ili ruter, ne skidaš PhoneChip sa starog uređaja, već da postaviš novi PhoneChip na novi uređaj. Ovo je zbog toga što usled skidanja čipa, postoji šansa da se ošteti neki od njegovih slojeva, što svakako umanjuje stepen njegove zaštite.

Kakvu nam zaštitu pruža PhoneChip?

Ovaj čip predstavlja kombinaciju specijalnih minerala, u precizno odmerenom odnosu, a sadrži i metalnu spiralu. Ova mineralna smeša emituje vibracije koje se pojačavaju pomoću spirale. 

Vrlo je bitno da razumemo od kolikog je značaja aktivna snaga minerala i efekat koji se njima postiže – ovi minerali ne čekaju pasivno elektrosmog, već aktivno intervenišu i deluju u odnosu na elektromagnetne talase.

Kako da znam da li me PhoneChip štiti?

Da bi se utvrdilo da li PhoneChip štiti od elektromagnetnog zračenja, sprovedena su naučno-medicinska istraživanja koja podrazumevaju praćenje promena na samim ljudima. Testirane su reakcije na dve bitne reakcije:

  • Reakcije ljudi na elektromagnetno zračenje i
  • Reakcije ljudi na primenu PhoneChip zaštite.

Načini da se to utvrdi su različiti – istraživači su pratili promene u srčanom ritmu ispitanika, primenjivana je meridijanska dijagnostika (koja podrazumeva merenje 24 energetske tačke na ljudskom telu), praćeni su moždani talasi, merena je otpornost kože i slično. Ovakva istraživanja su idealna za praćenje promena u organizmu i pokazala su pozitivne rezultate - dokazano je da PhoneChip štiti od štetnog uticaja elektromagnetnog zračenja i do 98%. Najvažnije naučne dokaze možeš videti na našem sajtu ovde: https://www.phonechip.rs/naucni-dokazi

Koje su glavne zablude kada je u pitanju smanjenje štetnog delovanja ovih talasa?

Jedna od najčešćih zabluda je ideja da nam smanjenje intenziteta transverzalnih talasa može pomoći. Njegovo smanjenje je besmisleno jer, prilikom smanjenja intenziteta zračenja, mobilni telefon automatski povećava svoje zračenje u potrazi za boljom vezom.

Dakle, nije rešenje u smanjenju intenziteta zračenja, već u smanjenju štetnog dejstva elektrosmoga. Zato PhoneChip ne deluje na smanjenje zračenja, već čini da zračenje uređaja na koji je postavljen ne bude štetno po tvoje telo. Način delovanja smo objasnili u odeljku "Kako radi" na glavnoj stranici www.phonechip.rs.

Šta treba da znamo o vrstama elektromagnetnih talasa?

Za početak, bitno je razlikovati transverzalne i longitudinalne talase.

Transverzalni talasi su talasi koji osciluju normalno u odnosu na pravac širenja, dok longitudinalni osciluju u pravcu širenja. Sva tehnologija u IT i telekomunikacijskom sektoru zasniva se na transverzalnim talasima.

Ovi talasi imaju brojne nedostatke – zbog njih je izloženost svih nas štetnom dejstvu izuzetno visoka. Mobilni telefoni emituju talase u svom vrlo bliskom okruženju i ti talasi, prilikom razgovora telefonom, lako dopiru do našeg mozga i utiču na veze u njemu. Upravo zbog toga osećamo bol u glavi ili stres ako telefon koristimo za razgovor duže od dva minuta.

Treba razumeti da se u neposrednoj blizini telefona (oko 30-tak cm od izvora zračenja) pojavljuje velika gustina torzionih (vrtložnih) elektromagnetnih polja usled prostiranja elektromagnetnog zračenja, a da se ta torziona polja posle pojavljuju sporadično i haotično.

Upravo u tom vrtložnom elektromagnetnom zračenju se krije opasnost po zdravlje i funkcionisanje svih organizama koji su izloženi delovanju ovih talasa.

Postoje li zvanična istraživanja negativnih uticaja elektromagnetnog zračenja?

Da. I njihovi rezultati nisu ohrabrujući.

Istraživanja se intenzivno vrše već godinama unazad, ali im javnost ipak ne pridaje dovoljno značaja.

Treba pažljivo proučiti studije koje govore o uticaju elektromagnetnih talasa na zdravlje ljudi, obratiti pažnju na to šta kaže Svetska Zdravstvena Organizacija o kancerogenosti ove vrste zračenja i suočiti se sa činjenicom da živimo u okruženju koje nije bezbedno po tom pitanju.

Pogledajmo samo neke od ovih studija:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300312
https://www.youtube.com/watch?v=tq6FDyFeCN0


Lako ćemo doći do zaključka da moramo da se zapitamo zašto je sve više obolelih od dijabetesa, hipertenzije, zašto sve više ljudi doživljava srčani i moždani udar ili se suočava sa demencijom, Alchajmerovom bolešću ili rakom.

Svi oni su manje ili više izloženi štetnom uticaju elektrosmoga. Jasno je da postoji sadejstvo između materijalnog (hemijskog) zagađenja i nematerijalnog uticaja na naše zdravlje. To znači da na naš organizam u isto vreme utiče i sve ono što vidimo i unosimo u naš organizam (nezdrava ishrana i lekovi, na primer) i ono što ne možemo videti, ali smo mu itekako izloženi – elektrosmog koji generišu tehnološki uređaji koji su svuda oko nas.

Koliko smo ugroženi od elektrosmoga?

Ovo je definitivno gorući problem današnjice.

Naša epifiza (žlezda koja se nalazi u mozgu) se danas suočava sa ovakvim smetnjama i blokadama. Do toga je došlo zbog uobičajenih negativnih efekata različitih jedinjenja u hemijskim tragovima (između ostalog) u kombinaciji sa elektromagnetnim zračenjem kojem smo izloženi zbog tehnoloških uređaja koje neprestano koristimo.

Rezultat svega toga je niz problema sa kojima se suočavamo – gubitak bioritma, poremećaji spavanja, narušavanje sklada između uma, duha i tela…

Šta se podrazumeva pod termalnim i netermalnim efektima elektromagnetnog zračenja?

Ljudi su skloni da misle da se biološki efekat elektromagnetnih talasa ogleda samo u zagrevanju tkiva koje je izloženo zračenju. 

Međutim, stvari nisu baš tako jednostavne.

Ideja da je glavni i jedini efekat elektromagnetnih talasa na tkiva isključivo termički je već prevaziđena i, pre svega, pogrešna. Ona je zasnovana na mehaničkoj fizici i njenim zaključcima s kraja pretprošlog veka.

Postoje efekti koji nisu termički, a koji su mnogo pogubniji.

Zračenje izaziva metaboličke promene u ćeliji, oštećenje mitohondrije i jedra, pa usled prevelikog oštećenja ćelija više nije funkcionalna i dolazi do programirane ćelijske smrti (apoptoze). Jedan broj ćelija možemo da obnovimo, ali stalno i dugoročno izlaganje EM zračenju dovodi do toga da naše telo više ne može da pravilno regeneriše naše tkivo. Ovo je uzrok većine hroničnih bolesti od kojih danas boluje većina zapadnog "civilizovanog" sveta. 

Osim toga, elektromagnetno zračenje utiče po mnogo bioloških osnova na telo - posebno na mozak. Remeti se rad krvno-moždane barijere i propuštaju se toksična jedinjenja i teški metali u mozak gde ona ne bi smela da budu. To opet potpomaže bržem razvoju degenerativnih bolesti koje su vezane za nervni sistem - Alchajmerova, Parkinsonova bolest,...

Sada su već poznati destruktivni efekti na intracelularnu i ekstracelularnu komunikaciju ćelija i njihovih jedinjenja. U pitanju su komunikacije unutar jedne ćelije, ali i komunikacije između različitih ćelija našeg tela. Sve te komunikacije su značajne za pravilno funkcionisanje našeg organizma. Ovo je naročito izraženo kod korišćenja mobilnog telefona i zračenja mozga.

Naš mozak funkcioniše na osnovu triliona veza, sopstvenih tipova talasa, raznih programa koji su samo za njega karakteristični. I upravo te neuronske veze ometaju elektromagnetni talasi.

Ovo je samo deo biološki štetnih efekata po naše telo...

Razmisli šta ćeš uraditi po ovom pitanju. Što pre preduzmeš akciju, manje ćeš problema imati. 

Šta su elektromagnetni talasi?

Kada se govori o elektrosmogu, pre svega se misli na elektromagnetne talase. Ovi talasi se generišu preko antena, repetitora, električnih uređaja.

Da bismo razumeli o čemu se tačno radi, moramo najpre razlikovati nejonizujuće zračenje (0 – 300 GHz) i jonizujuće zračenje (preko 300 GHz). Jonizujuće zračenje uključuje vrlo opasno radioaktivno zračenje, rendgensko zračenje i gama zračenje.

S druge strane, nejonizujuće zračenje ima niži energetski nivo. Za razliku od jonizujućeg zračenja, ovo zračenje nema dovoljno energije da bi izbacilo elektrone iz njihove atomske ljuske.

Međutim, uvreženo je mišljenje rigidnih naučnih krugova (a tako se uči i u školi) da zbog toga što nema dovoljno energije, nejonizujuće zračenje ne predstavlja biološki problem za čoveka.

Ovo je potpuna neistina!

Najnovija istraživanja u poslednjih 10-tak godina pokazuju da je to apsolutno netačno i da nam ta podela (na jonizujuće i nejonizujuće zračenje) ne daje nikakvu logičnu informaciju što se tiče bezbednosti po čoveka. U stvari, više služi za zbunjivanje.

Naime, nejonizujuće zračenje ima isto poguban uticaj po čoveka, kao i jonizujuće zračenje, s tim što je mehanizam nastanka štete drugačiji. 

Čak i ektsremno niska frekvencija zračenja (ELF zračenje) utiče štetno na biološke sisteme čoveka i u dužem vremenskom periodu izaziva hronične bolesti, oštećenja tkiva, pa i kancer. Sve ovo je dokazano u više naučnih instituta koji su radili takve tipove istraživanja, a osim toga postoje i epidemiološka istraživanja koja to potvrđuju. 

Međutim, telekomunikacionoj industriji i proizvođačima mobilnih uređaja istina ne odgovara, pa pokušavaju da se sakriju iza ideje da nejonizujuće zračenje nema dovoljno energije da bi izazvalo direktnu i trenutnu štetu na tkivu.  

 

Da li PhoneChip štiti i od 5G zračenja?

PhoneChip od decembra 2020. godine poseduje i IGEF sertifikat koji dokazuje da pouzdano štiti i od štetnog zračenja 5G frekvencija. 

Ukoliko imaš dodatnih pitanja i dilema – kontaktiraj nas.

Poruči svoj PhoneChip
Poruči svoj PhoneChip