Naučni dokazi

Reč nauke

Postoji li zaista zaštita od elektrosmoga?

Efikasnost PhoneChip-a je apsolutno proverljiva.

Sa njim dobijaš podršku i zaštitu od štetnog, nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja koja je naučno-medicinski testirana i dokazana.

Proverom efekata RayGuard tehnologije primenjene u proizvodnji PhoneChip-a su se bavile različite naučne studije renomiranih svetskih instituta. Inače, RayGuard tehnologija koja se koristi u proizvodnji PhoneChip-a ima više od 20 naučno-medicinskih dokaza o efikasnosti (o tome možete pogledati više na našem sajtu www.swisstec.rs ).


Koji su zaključci?

PhoneChip nam omogućava pouzdanu zaštitu od elektromagnetnog zračenja. Zahvaljujući tome, nivo stresa kojem smo izloženi je smanjen, a kvalitet života nam je osetno poboljšan.

Ovo su 4 najznačajnije studije koje potkrepljuju ove zaključke.

5G sertifikat

IGEF sertifikat – PhoneChip dokazano štiti i od štetnog zračenja 5G tehnologije

Globalni razvoj pete generacije telekomunikacije – 5G mreža – donosi nam novo povećanje nivoa visokofrekventnog elektromagnetnog zračenja, pa tako raste i potreba za efikasnom i naučno dokazanom zaštitom.

Ovo energetsko-medicinsko istraživanje je rađeno u holističkom Institutu Abtwil u Švajcarskoj. Imalo za cilj da ispita da li i u kom stepenu PhoneChip nudi zaštitu od štetnog dejstva visokofrekventnog elektromagnetnog zračenja, kao što je zračenje od svih mobilnih uređaja (pametni telefoni, računari, laptopovi, tableti, bežični telefoni i slično), uključujući i trenutno aktuelne 5G frekvencije.

Ova naučna studija sadrži seriju testova koji podrazumevaju opšte prihvaćenu HRV metodu (Heart Rate-Variability method - varijabilnost srčanog ritma) za procenu stanja zdravlja i reakcije tela na stresne okolnosti u okruženju. Testiranje je rađeno pomoću TimeWaver Cardio-Pulse uređaja i rađena je procena efekata na organizam kada se koriste uređaji koji imaju i koji nemaju na sebi PhoneChip zaštitu. 

Rađena je uporedna analiza sa placebo efektom pri čemu je korišćen "uređaj za zaštitu" sličnog oblika kao što je PhoneChip. 

Izloženost elektromagnetnom zračenju je obezbeđena upotrebom 5G mobilnog telefona proizvođača Huawei (model Huawei P40 Lite 5G). Telefon je korišćen za poziv koji je trajao 2 i više minuta. 

Merenjima je potvrđen pozitivan učinak PhoneChip-a, tj da uravnotežuje torziona vrtložna polja koja nastaju prilikom prostiranja elektromagnetnog talasa.

Polje koje emituje mešavina kristala koja se nalazi u slojevima PhoneChip-a utiče na vrtložna polja od tehničkog zračenja i tako stvara statične, stojeće talase. Oni više ne izazivaju stresni odgovor tela, pa je reakcija na izloženost zračenju koje šire tehnološki uređaji minimizirana.


Zahvaljujući rezultatima ove studije, PhoneChip-u se može pripisati pozitivno biološko-energetsko dejstvo u vezi sa 5G zračenjem, što je zvanično potvrđeno i dobijanjem IGEF sertifikata međunarodnog udruženja za istraživanje elekstrosmoga 28. decembra 2020. godine.

 

Pogledaj detalje IGEF sertifikata

Istraživanje #1

Dr Hajnc Majerova studija – Darkfield mikroskopija

Dr Hajnc Majer iz Oberburna u Švajcarskoj sproveo je detaljnu analizu primenom Darkfield mikroskopske analize krvi. U pitanju je savremena analiza “žive” kapi krvi koja se izvodi pomoću elektronskog mikroskopa.


Šta možemo saznati pomoću ove analize?

Ovakva analiza krvi omogućava nam da saznamo mnogo toga o našem opštem zdravstvenom stanju. Omogućava nam da vidimo kretanje ćelijskog i tečnog dela krvi i na osnovu toga se može proceniti pravilnost, veličina, struktura krvnih zrnaca, eventualna oštećenja, sklonost anemiji i tome slično.


Kako je izgledalo istraživanje?

Sprovedeno je u tri faze.

Faza 1 – ispitaniku se uzima kap krvi, s tim što sat vremena pre uzimanja uzorka, ispitanik nije smeo da koristi mobilni telefon.

Šta je pokazala analiza?

Posmatranjem uzete kapi krvi, Dr Hajnc Majer zaključuje da je krv ispitanika zdrava, da se krvna zrnca slobodno kreću i da ništa ne remeti njeno strujanje kroz organizam.


Faza 2 – ispitanik najpre koristi telefon (dovoljno je da ga koristi 2 minuta da bi se beležile prve smetnje), a zatim se ponovo uzima kap krvi za analizu.

Šta je uočeno?

Ćelije se više ne kreću slobodno – one sada formiraju lanac, povezane su i protok krvi kroz organizam je sporiji i teži.

Zaključak?

Izloženost elektromagnetnom zračenju je negativno uticala na ponašanje i kretanje ćelija u krvi. Ova faza pokazuje da telo ima stresnu reakciju na elektromagnetno zračenje, tj krv pokazuje da je ispitanik pod elektromagnetnim stresom.


Faza 3 – kap krvi se uzima iz prsta ispitanika tek nakon što je njegovo telo bilo u kontaktu sa PhoneChip-om. Ispitanik je koristio mobilni telefon, ali uz ovu zaštitu.

Šta je uočeno?

Posmatrana kroz dark-field mikroskop, kap krvi ispitanika je pokazala da je dejstvo elektrosmoga potpuno poništeno!

Ćelije se ponovo kreću slobodno i nesmetano, čak i kada ispitanik nastavi da koristi telefon, zahvaljujući PhoneChip zaštiti. U ovoj fazi se vidi da ispitanik nema stresnu reakciju na korišćenje telefona, tj izostaje elektromagnetni stres. Izostanak stresne reakcije znači da neće biti ni posledica po zdravlje uzrokovanih štenim elektromagnetnim zračenjem.

 

Ako te zanima detaljan pregled studije, možeš je pogledati ovde.

Istraživanje #2

LIFE-TEST institut – dr Ulrich Arndt

Ovo istraživanje je sprovedeno zahvaljujući Aschoff testu – patentiranom testu koji ispituje dejstvo mobilnih uređaja na naš organizam.

Testiranje se sastojalo u tome da se prati električna otpornost kože ispitanika.

 

Šta to znači za naše zdravlje?

Poželjno je da vrednost otpornosti naše kože bude što manja. Što je veća njena vrednost, to je niža energetska vrednost polja bioenergije, odnosno opšteg energetskog stanja organizma. To znači da niže vrednosti otpornosti kože za nas znače bolje zdravlje, samoregulaciju i harmonično funkcionisanje našeg organizma.

 

Faza 1 – ispitanik je koristio mobilni telefon i za to vreme je merena električna otpornost njegove kože.

Šta je uočeno?

Vrednost električne otpornosti kože je porasla sa 50 na 90 kΩ (kilo oma).

 

Faza 2 – ispitanik nije koristio mobilni telefon nekoliko sati da bi se vrednosti električne otpornosti vratile na prirodni nivo.

 

Faza 3 – ispitanik je razgovarao mobilnim telefonom na koji je postavljen PhoneChip.

Šta je uočeno?

Nivo električne otpornosti je bio smanjen za čak dve trećine u odnosu na prethodna merenja (pogledaj na slici zelenu liniju).

 

Ako želiš, pogledaj detaljan izveštaj o ovoj studiji.

Istraživanje #3

Dr Manfred Doepp – izveštaj energetske - kvantne medicine

Ovo istraživanje je sproveo dr Manfred Doepp, priznati svetski stručnjak iz oblasti kvantne medicine.

Istraživanje je sprovedeno u Nemačkoj u specijalizovanoj ustanovi Holistic Centar kod jezera Chiemsee u gradu Prienu. Kroz primenu dve različite metode merenja koje se međusobno dopunjuju, izvršeno je testiranje efekata PhoneChip-a na uzorku od 10 osoba različite starosti, pola i zanimanja.

Koje su metode korišćene?

Radi što jasnijih i preciznijih podataka, Dr Doepp se opredelio za kombinaciju dve metode koje se međusobno nadopunjuju:

 1. System Prognost - meridijanska dijagnostika

 2. AMSAT dijagnostika

 

Meridijanska dijagnostika

Meridijanska dijagnostika se bavi merenjem 24 tačke na ljudskom telu (12 na levoj, 12 na desnoj strani tela) koja predstavljaju poznate energetske tačke u tradicionalnoj kineskoj medicini.

Merenjem otpornosti na tim tačkama dobija se ukupna energetska slika posmatrane osobe.

Meridijanskom dijagnostika rađena je:

 1. Procena bioenergetskog efekta PhoneChip-a kada ga ispitanici koriste kao zaštitu od štetnog zračenja mobilnog telefona.
 2. Procena bioinformacionog efekta PhoneChip-a na telo.

 

AMSAT dijagnostika

Ova dijagnostika meri volumen otpornosti na celom telu koristeći se merenjem 67 tačaka na telu koje su u korespodenciji sa našim organima.

Ova vrsta dijagnostike funkcioniše na somatsko-fizičkom i psihološkom nivou. U pitanju je vrlo stabilan način testiranja i metod koji je izuzetno osetljiv na sve vrste elektromagnetnog zračenja.

 

Šta su zaključci?

 1. PhoneChip poboljšava energiju, protok informacija, funkcionalnost i biokoloidno stanje. Sva merenja su pokazala statistički značajne rezultate.
 2. Povećanje energije se može primetiti kada se PhoneChip drži u levoj ruci.
 3. Kada je PhoneChip u kontaktu sa tzv. timusnom tačkom (grudna žlezda), informacioni efekti su jasnije izraženi.
 4. Razgovori dok držite mobilni telefon uz uvo (bez PhoneChip-a) smanjuju funkcije organa i izazivaju tendenciju gela u aktivnom vezivnom tkivu (mezenhim). Koristeći telefon sa PhoneChip-om ovi biološki efekti nisu samo neutralizovani, već se uočavaju i pozitivni efekti.

 

Zbog značajnih rezultata u ovoj studiji, PhoneChip-u se pripisuju biološko energetsko-informacioni efekti.

 

Detaljnije o ispitivanju Dr Manfreda Doeppa možeš pročitati ovde.

Istraživanje #4

In vitro ispitivanje ćelijskih kultura – professor F. Marinelli


Šta je bio povod za ovo istraživanje?

Kada je 2011. godine Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) koja je deo Svetske Zdravstvene Organizacije klasifikovala elektromagnetno zračenje kao potencijalno kancerogeno po ljude, bilo je jasno da treba tražiti zaštitu koja bi bila efikasna i koja bi mogla da zaštiti naše ćelije od štetnog uticaja EMF-a.

Istraživanje je sprovedeno na Institutu za molekularnu genetiku u Bolonji.


Faza 1 – izlaganje ćelija EMF-u (elektromagnetnom zračenju)

Ovo in vitro ispitivanje je započelo tako što su ćelijske kulture izložene zračenju sa uređaja koji emituje 900 MHz u trajanju od 24 sata.


Faza 2 – iščitavanje i upoređivanje rezultata

Profesor Marinelli uporedno je pratio različite ćelijske kulture:

 • koje su bile izložene zračenju
 • koje su bile bez zaštite, ali nisu izlagane zračenju
 • koje su imale zaštitu (PhoneChip)


Šta je uočeno?

Ćelije izložene zračenju, uz zaštitu PhoneChip-a pokazuju značajno manje promena u odnosu na ćelije koje su bile izložene zračenju bez zaštite.

Ovo je naučnicima dalo osnova da pretpostave da je PhoneChip i u ovom slučaju neutralisao štetne efekte elektromagnetnog zračenja.

Detaljnije se o ovom istraživanju možeš informisati ovde

Zaključak

Zaključak

Ove studije nam jasno pokazuju da je dejstvo PhoneChip-a na naš organizam očigledno i merljivo.

Ovaj dodatak za mobilni telefon dokazano smanjuje štetne uticaje elektrosmoga. Kada se koristi PhoneChip, telo ne pokazuje znake elektromagnetnog stresa.

Kada nema reakcije tela na zračenje, nema ni štetnog uticaja po naše zdravlje. 

 

Poruči PhoneChip za telefon i ostale uređaje koje koristiš (Wi-Fi ruter, tablet, laptop, bežične naglavne slušalice, baby alarm,...) 

Poruči svoj PhoneChip
Poruči svoj PhoneChip