Saznaj sve o SAR vrednostima mobilnih telefona i šta ti to pokazuje o opasnostima po tvoje zdravlje

Saznaj sve o SAR vrednostima mobilnih telefona i šta ti to pokazuje o opasnostima po tvoje zdravlje

 

Ako si do sada, makar usput, pratio sve kontroverzniju temu zračenja mobilnih telefona, sigurno si naišao na to da se pominju SAR vrednosti.

Šta ovaj izraz tačno znači i kako utiče na naše živote?

Ovaj tekst daće ti odgovore na sva ključna pitanja u vezi sa SAR-om.

 

Za početak – šta je SAR?

 

SAR je skraćenica od naziva „Specific Absorption Rate“ (specifičan stepen apsorpcije).

Sigurno primećuješ da se tvoj telefon zagreje kada ga koristiš duže vreme.

A verovatno primećuješ i da se, posle dužeg razgovora telefonom i tvoje uvo zagreva. To je zato što naše tkivo, zbog izloženosti elektromagnetnom zračenju, to zračenje apsorbuje, temperatura se sa telefona prenosi na tvoje telo i zato tkivo postaje sve toplije.

SAR vrednosti treba da izmere baš tu termičku promenu koja se dogodi tvom tkivu dok koristiš telefon.

To je međunarodno prihvaćena jedinica mere za maksimum energije koju naše telo sme da apsorbuje kada koristi neki bežični uređaj. SAR vrednosti se izražavaju u formi W/kg (određeni broj vati na 1kg ili 10g ljudske mase).

Maksimalna vrednost je propisana i mora biti kontrolisana.

 

Svaki odobreni model mobilnog telefona ima svoju SAR vrednost

 

Da stvari budu odmah jasne – svaki telefon emituje neku količinu zračenja. To je ono što ne možeš da izbegneš. Ali možeš da se upoznaš sa tim vrednostima i da znaš kako da reaguješ.

SAR vrednosti proizvođači moraju javno objaviti i one ne smeju da prekorače dozvoljenu maksimalnu granicu.

Dakle – nije moguće (bar za sada) da zračenja ne bude uopšte, ali ono mora da bude strogo kontrolisano.

 

 

Kako se određuje dozvoljena vrednost SAR-a?

 

Svaki, apsolutno svaki model telefona koji se pojavi se testira.

Emisija radiofrekventnih talasa se meri na osnovu internacionalne standardne metode, a cilj ovih merenja treba da bude da se proveri i utvrdi da testirani model nije štetan za tvoj organizam.

SAR testiranje se obavlja na jasno utvrđen način.

Naučnici za testiranje koriste model ljudske glave i tela koji su ispunjeni tečnošću koja stimuliše apsorpciju radiofrekventnih talasa, da bi se model što više ponašao kao naše telo.

Telefon se testira dok radi na najvišem nivou snage, u različitim pozicijama koje prate način na koji mi najčešće koristimo telefon.

To je serija merenja elektromagnetnog polja, svi se podaci zapisuju, obrađuju i na osnovu njih se izmeri SAR vrednost, pa se na osnovu nje dobija (ili ne) dozvola za puštanje modela u prodaju.

 

Ali – SAR vrednosti uzmi sa rezervom

 

Iako je bitno da ih poznaješ, evidentirana SAR vrednost tvog telefona ne mora da bude garant manje štetnosti ili manjeg zagrevanja.

Postoje parametri koje utiču na SAR vrednosti dok koristiš telefon.

Evo koji su to parametri:

 1. Fizički položaj našeg tela prema telefonu (da li ga držimo direktno na uvu, koristimo slušalice, razgovaramo preko spikerfona ili slično). Ovo sve menja i termički efekat i to koliko se tkivo zagreva.
 2. Moguće je da je telefon koji ima višu SAR vrednost zapravo efikasniji i, u konačnom rezultatu –manje štetan. Telefoni se testiraju dok koriste najvišu radnu snagu, a moguće je da neki model u praksi troši manje energije za istu radnju od drugog telefona, pa, iako ima zabeleženu višu SAR vrednost, zapravo manje zagreva tkivo.

 

Ko određuje dozvoljene SAR vrednosti?

 

Vlade i regulatorne agencije, zajedno, određuju i maksimalne vrednosti koje model telefona ne sme da prekorači da bi mogao da bude pušten u prodaju.

Zašto?

Odgovor je jasan. Što su više SAR vrednosti, to je veća mogućnost da taj model šteti ljudskom zdravlju.

To bi onda moglo da te navede na zaključak da telefon koji emituje talase u okvirima dozvoljenih SAR vrednosti ne može biti štetan za tebe.

Čini se logičnim, zar ne?

 

Međutim…

Stvari nisu tako jednostavne.

Zapravo, one mogu biti i sasvim zbunjujuće.

 

Šta ti SAR vrednosti tvog telefona ne pokazuju?

 

SAR zaista jeste mera za nivo zračenja koji naše telo apsorbuje, ali ne treba brzati sa zaključcima.

Telefoni sa nižim izmerenim SAR vrednostima ne moraju biti bezbedniji za korišćenje od onih sa visokim vrednostima.

SAR jeste važan činilac, ali nam ne pruža dovoljno informacija o tome kolikoj smo količini zračenja ukupno izloženi.

Nizak SAR ne znači obavezno i punu bezbednost. To samo ukazuje na nizak stepen termičkog zagrevanja tkiva.

 

I, još važnije – SAR ne govori ništa o dugoročnim posledicama korišćenja telefona.

 

A dugoročne posledice su ujedno i najvažnije.

Sadašnji način utvrđivanja SAR vrednosti meri samo trenutni termički efekat – koliko se naše tkivo zagreva dok koristimo mobilni telefon.

Međutim, još uvek ne znamo kakve konkretno posledice to zagrevanje ostavlja dugoročno. Naše telo, očigledno, reaguje na elektromagnetno zračenje i toplotu koju telefon emituje i apsorbuje je bukvalno trenutno.

 

Ali šta se sa telom i našim tkivom dešava kada se to zagrevanje ponavlja iznova i iznova, mnogo puta u toku dana i svaki dan – godinama?

 

To je nešto što još uvek ne znamo sasvim izvesno.

I ne samo to.

Dozvoljene vrednosti ne moraju ujedno biti i idealne vrednosti.

Baš naprotiv.

Američka federalna komisija FCC (Federal Communications Commission) je u saradnji sa državnim i bezbedonosnim agencijama usvojila bezbednu granicu izloženosti zračenju. Svaki telefon legalno prodat u SAD-u mora poštovati njihovu granicu za SAR vrednosti od (maksimalno) 1,6 vata na kilogram telesne težine (1,6 W/kg).

Ali, u Nemačkoj stvari stoje drugačije.

Tamošnja kancelarija za zaštitu od radijacije (Bundesamt für Strahlenschutz) ima propisanu idealnu granicu koju još nazivaju i Plavim anđelom (“Der Blaue Engel”). Tamo ekološki prihvatljivim smatraju telefone čije SAR vrednosti ne prelaze 0,60 W/kg.

To je za čitav vat manje!

Dakle, idealna granica, ona poželjna, je daleko ispod propisane i obavezne.

Pokušaj da pogodiš koji broj telefona zadovoljava tu idealnu granicu.

Zapravo, ne baš veliki.

 

 

To što je dozvoljeno ne znači da je idealno.

 

Ovo je lista najpopularnijih pametnih telefona rangiranih po nivou zračenja. Videćeš da mnogi popularni modeli čak i duplo premašuju ove idealne vrednosti. Tu su se našli XIAOMI, SAMSUNG, pa čak i iPhone.

Zato je potrebno da se poželjne vrednosti za SAR preispitaju, jer bi se na taj način i proizvođači obavezali da stepen zagrevanja tkiva do kojeg dovodi korišćenje njihovih modela smanje.

 

Šta to za tebe i tvoj telefon znači?

 

Da li je bolje da tvoj telefon ima manju SAR vrednost?

Definitivno.

Iako to ne rešava sve probleme, telefone koristimo praktično neprestano i dobro je da pokriješ sve opcije. Proveri koja SAR vrednost važi za tvoj telefon, a obavezno to proveri i kad kupuješ sledeći model.

Proizvođači su u obavezi da nam pruže što više informacija kada kupujemo telefon, pa su dužni i da te upoznaju sa ovom vrednošću.

 

Evo 3 načina kako možeš da saznaš te vrednosti...

 

1. Istaknute su negde na pakovanju telefona

SAR vrednosti svakog modela telefona su javan podatak i uglavnom je to istaknuto već na pakovanju telefona.

 

2. Podatke možeš naći i na interentu

SAR vrednost najčešće možeš naći i na zvaničnom sajtu proizvođača. Evo kako to izgleda na Samsung-ovom sajtu.

https://www.samsung.com/sar/sarMain.do

 

3. Saznaj SAR vrednosti preko samog telefona

Informacije o SAR vrednosti se nalaze i u samom telefonu.

U podešavanjima, kod opcije “general” ili “about phone” treba da se nalaze i informacije o SAR-u, a uglavnom se nalaze i u uputstvu za korišćenje.

 

Šta možeš da uradiš?

 

Oni koji su svesni ovog problema najčešće odlučuju da koriste telefon na što većem odstojanju. 

Ako voliš dugačke razgovore, pokušaj da se prebaciš na zvučnik ili koristi žične slušalice. Tako ćeš udaljiti telefon od tela, a moći da razgovaraš bez smetnji.

 

Međutim, sve ovo neće potpuno eliminisati štetne posledice korišćenja mobilnog telefona...

 

Telefon stalno držimo uz naše telo, a on je u konstantnoj komunikaciji sa baznom stanicom. Koristili ga mi ili ne, on i dalje emituje zračenje na deo tela pored kojeg se nalazi.

Isto tako, pogrešno je mišljenje da telefon zrači samo kada telefoniramo. Sve više koristimo telefon za pretraživanje po internetu i listanje objava na društvenim mrežama. Držimo ga u ruci i uz telo i po nekoliko sati dnevno, a ne telefoniramo.  

Zagrevanje tela je prva stvar koju osećamo manje ili više. Vremenom dolazi do energetskih promena u telu, a usled svakodnevne izloženosti ovakvom tipu zračenja, one mogu dovesti do raznih funkcionalnih poremećaja i na kraju do simptoma bolesti.

Sve je više istraživanja koja ukazuju na brojne posledice po zdravlje kao što su:

 • poremećaj spavanja
 • glavobolje
 • zujanje u ušima
 • poremećaj pažnje i koncentracije
 • povećana anksioznost i depresivna raspoloženja
 • smanjen broj i pokretljivost spermatozoida
 • oštećenje DNK strukture
 • EHS sindrom (elektrohipersenzitivnost)
 • kancer,...

 

Čak je i sama SZO klasifikovala zračenje mobilnih telefona kao moguće kancerogeno.

 

 

Postavi PhoneChip i zaštiti se od kratkoročnih, ali i dugoročnih štetnih posledica zračenja mobilnog telefona

 

Postavljanjem PhoneChip-a na poleđinu tvog telefona, bićeš zaštićen i do 98% od štetnog elektromagnetnog zračenja. Ono što ćeš prvo primetiti je da ti se uvo više ne zagreva prilikom telefoniranja - PhoneChip uklanja i termički efekat. A ono što je još značajnije, štiti te od dugoročnih posledica po zdravlje koje su se istraživanjima pokazale mogućim.

PhoneChip je jedinstven proizvod u svetu u oblasti zaštite od EMF zračenja. Proizvodi se u Švajcarskoj i iza njega stoje naučni dokazi iz nezavisnih evropskih instituta (Nemačka, Švajcarska, Italija,..) koji su testirali reakciju naših tela, tkiva i ćelija na stres izazvan izlaganju elektrosmoga. 

Od decembra 2020. PhoneChip poseduje i IGEF sertifikat kojim se dokazuje i njegova zaštita od 5G zračenja. 

 

Eliminiši negativne efekte elektromagnetnog zračenja odmah - Postavi PhoneChip na svoj telefon.

 

 

Poruči svoj PhoneChip
Poruči svoj PhoneChip